Trezeşte-te în zori
30 Iunie

In zori mă voi trezi. (Psalmi 56, 8)

Sunt cuvintele unui om apăsat de griji şi de amărăciuni. El se trezeşte în zori ca să se sature de lumina Feţei lui Dum­nezeu, înainte de a i se arăta faţa omenească. Despre mulţi dintre cei care s-au arătat slujitori ai Domnului - Avraam, lacob, Moise, Samuel, losua Navi şi alţii - aflăm din Sfân­ta Scriptură că se trezeau în zori. Aceeaşi expresie poate fi întâlnită şi în Noul Testament cu referire la însuşi Domnul: „Şi a doua zi, sculându-Se foarte de noapte, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi Se ruga” (Marcu 1,35).

Femeile care voiau să-L plângă au venit la mormântul Său „foarte de dimineaţă” (Marcu 16, 2).

„Dimineaţa vă veţi sătura de pâine, şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul” (Ieşire 16, 12), a spus Dumnezeu poporu­lui Său, când a trimis din belşug mană laolaltă cu roua dimi­neţii. Dar trebuie să tc dai jos din pat pentru a o culege...

Şi astăzi există hrană cerească pentru poporul lui Dum­nezeu şi astăzi trebuie să o mănânce pe săturate ca să poa­tă prinde putere şi să se împotrivească păcatului. în fiecare zi poţi fi supus unei încercări, oamenii te amărăsc, te ener­vează, te ispitesc. în fiecare zi înclini tu însuţi să-i tulburi sau să-i jigneşti pe oameni, în fiecare zi trebuie să munceşti, să învingi răul, să mergi pe calea cea strâmtă fără să şovăi şi să tc abaţi. Cine este în stare să facă aşa ceva? Cel ce a acu­mulat putere de dimineaţă, cel ce şi-a deschis sufletul înfo­metat să primească hrană de la Dumnezeu pe săturate. Este în stare să înfrunte vrăjmaşul doar un oştean bine înarmat. Dacă nu eşti înarmat, la ce altceva ar trebui să te aştepţi da­că nu la înfrângere? Nu eşti înarmat, n-aî ce căuta în oaste. O alarmă dc exerciţiu îi pune în mişcare pe ostaşi; sunt gata de luptă numai după ce s-au înarmat.

Să ne trezim deci în zori nu numai pentru a începe lu­crul nostru obişnuit, ci în primul rând pentru Dumnezeu. Să ne trezim în zori pentru a-I arăta Domnului că, înainte de a căuta foloasele pământeşti, căutăm împărăţia Sa; că ne este plăcut şi drag să ne nutrim cu cuvântul Lui, să-L avem „to­varăş de drum” în ziua care începe. Fiindcă El este Singurul care ştie ce ne aşteaptă şi care ne poate înarma cum trebuie. Şi să nu spunem niciodată: „Am timp, voi face asta mai târ­ziu”. Mai târziu vor veni griji şi necazuri, deşertăciuni, dis­cuţii, certuri. Mai târziu, ţi se va tulbura inima, vei spune ce nu se cuvine să spui, îţi vor trece prin minte cugete păcătoa­se. Mai târziu îţi vei simţi conştiinţa apăsată: fie că ai păcătuit,fie că n-ai procedat cum trebuie; şi toate acestea fiindcă ai intrat în luptă flămând şi neînarmat.