Scopul cel bura
16 Iunie

Şi ştim că celor ce-L slujesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine, celor ce suni chemaţi potrivit planului Său. (Romani 8, 28)

Oamenii uită mereu că Dumnezeu nu face deosebire în­tre lucrurile mari şi cele mici, această diferenţă ţinând de modul omenesc de a privi lucrurile. Oamenii sunt gata să recunoască voia lui Dumnezeu într-un eveniment excep­ţional, într-o surprinzătoare manifestare a dreptăţii divine, nu se îndoiesc că Domnul conduce, în ceea ce este esenţial, viaţa omului, dar refuză să vadă că şi în aşa-zisele mărun­ţişuri se arată voinţa lui Dumnezeu, uitând că niciun fir din părul capului nu se poate clinti fără voia lui Dumnezeu şi că El îi poartă de grijă şi celei din urmă vrăbii.

Cei care gândesc aşa nu-şi dau seama că drumul vieţii nu se măsoară doar în verste şi mile, ci că trebuie luat în calcul fiecare pas care ne duce spre ţelul final. Celor ce-L iubesc pe Domnul „toate li se lucrează spre bine”. Această iubire îi face să vadă în toate voinţa lui Dumnezeu, grija Lui pentru fiecare pas pe care îl facem şi pentru fiecare lucru lacut de noi. Ea nu se îndoieşte nicio clipă că, ţinând în mâinile Sale destinul omenirii, Dumnezeu stă aproape de fiecare persoa­nă în parte şi că fiecare dintre noi poate să alerge la El cu ne­ştirbită speranţă, cu toate grijile şi cu toate trebuinţele. Cei ce-L iubesc pe Domnul nu iau în seamă cauzele de a două mână, nu pun nimic pe seama oamenilor, pe toate le rapor­tează Ia Dumnezeu, Care determină şi conduce până şi cele mai mărunte evenimente, conducându-ne, în acelaşi timp, faptele şi gândurile noastre. Crezând aceasta, vom auzi gla­sul lui Dumnezeu pretutindeni, ne vom convinge că fiecare lucru este creat cu un scop înalt, că toate tonurile vieţii al­cătuiesc o singură, minunată armonie.