2021 Noiembrie

1LSf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, din Asia
2MSf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist
3M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Sfințiți Mc. Achepsima episcopul, Iosif preotul și Aitala diaconul
Așezarea moaștelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida
4JSf. Cuv. Ioanichie cel Mare
Sf. Sfințiți Mc. Nicandru, episcopul Mirelor, și Ermeu preotul
5V
Postul zilei de Vineri
Sf. Mc. Galaction și Epistimia
Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6SSf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7DSfinții 33 de Mucenici din Melitina
Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
8LSoborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9MSf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat
Sf. Mc. Onisifor și Porfirie
Sf. Cuv. Matrona
Sf. Ier. Nectarie de la Eghina
10M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart
Sf. Mc. Orest
11JSf. Mc. Mina, Victor și Vichentie
Sf. Mc. Ștefanida
Sf. Cuv. Teodor Studitul
12V
Postul zilei de Vineri
Sf. Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu
Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei
Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13SSf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, și Sf. Antuza, mama sa
14DSf. Ap. Filip
Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului
15LSf. Cuv. Paisie de la Neamț
Sf. Mc. și Mărturisitori: Gurie, Samona și Aviv diaconul
16MSf. Ap. și Evanghelist Matei
17M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului
Sf. Cuv. Lazăr Zugravul
18JSf. Mc. Platon, Roman și Zaheu
19V
Postul zilei de Vineri
Sf. Proroc Avdie
Sf. Mc. Varlaam
20SSf. Cuv. Grigorie Decapolitul
Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului
Sf. Mc. Dasie
Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului
21DIntrarea în biserică a Maicii Domnului
22LSf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia
Sf. Mc. Cecilia
23MSf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii
Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei, și Grigorie, episcopul Acragandelor
24M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Sfințiți Mc. Clement, episcopul Romei, și Petru, episcopul Alexandriei
25JSf. Mare Mc. Ecaterina
Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului
Sf. Mare Mc. Mercurie
26V
Postul zilei de Vineri
Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul
27SSf. Mare Mc. Iacob Persul
Sf. Cuv. Natanael și Pinufrie
28DSf. Mc. Irinarh
Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou
29LSf. Mc. Paramon și Filumen
Sf. Cuv. Pitirun
30MSf. Ap. Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României
Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei
Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei