2020 Martie

1DSf. Cuv. Mc. Evdochia
Sf. Cuv. Domnina
Sf. Mc. Marcel și Antonie
2LSf. Sfințit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei
Sf. Mc. Isihie și Nestor
3MSf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc
4M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan
Sf. Mc. Pavel și Iuliana, sora lui
5JSf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul
Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
6V
Postul zilei de Vineri
Sf. 42 de Mucenici din Amoreea
Aflarea Sfintei Cruci
7SSf. Sfințiți Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie și Eterie, episcopii din Cherson
8DSf. Ier. Mărturisitori Teofilact, episcopul Nicomidiei, și Pavel, episcopul Plusiadei
9LSf. 40 de Mucenici din Sevastia
10MSf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu dânșii
11M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului
Sf. Sfințit Mc. Pionie, preotul din Smirna
12JSf. Cuv. Teofan Mărturisitorul
Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei
Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
13V
Postul zilei de Vineri
Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului
Sf. Mc. Hristina din Persia
14SSf. Cuv. Benedict de Nursia
Sf. Sfințit Mc. Alexandru preotul
15DSf. Mc. Agapie, Plisie, și Timolau
16LSf. Mc. Sabin Egipteanul
Sf. Cuv. Hristodul din Patmos
17MSf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu
Sf. Cuv. Teostirict imnograful
18M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului
Sf. Mc. Trofim
19JSf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria
Sf. Mc. Marian diaconul
20V
Postul zilei de Vineri
Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sfințit
Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, episcopul Apoloniadei
21SSf. Ier. Iacob Mărturisitorul și Toma, patriarhul Constantinopolului
Sf. Cuv. Serapion
22DSf. Sfințit Mc. Vasile, preotul din Ancira
Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian
23LSf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
24MSf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei
Sf. Cuv. Zaharia
25M
Postul zilei de Miercuri
Buna Vestire
26JOdovania Praznicului Bunei Vestiri
Soborul Sf. Arhanghel Gavriil
Sf. Mc. Montanus preotul și soția sa, Maxima
Sfinții 26 de Mucenici din Goția
27V
Postul zilei de Vineri
Sf. Mc. Matrona din Tesalonic
Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor
28SSf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, și Ștefan, făcătorul de minuni
29DSf. Sfințiți Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, și Chiril diaconul
Sf. Mc. Iona și Varahisie
30LSf. Cuv. Ioan Scărarul
Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon
31MSf. Sfințit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei
Sf. Mc. Veniamin diaconul