2018 Martie

1JSf. Cuv. Mc. Evdochia
Sf. Cuv. Domnina
Sf. Mc. Marcel și Antonie
2V
Postul zilei de Vineri
Sf. Sfințit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei
Sf. Mc. Isihie și Nestor
3SSf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc
4DSf. Cuv. Gherasim de la Iordan
Sf. Mc. Pavel și Iuliana, sora lui
5LSf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul
Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
6MSf. 42 de Mucenici din Amoreea
Aflarea Sfintei Cruci
7M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Sfințiți Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie și Eterie, episcopii din Cherson
8JSf. Ier. Mărturisitori Teofilact, episcopul Nicomidiei, și Pavel, episcopul Plusiadei
9V
Postul zilei de Vineri
Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
10SSf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu dânșii
11DSf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului
Sf. Sfințit Mc. Pionie, preotul din Smirna
12LSf. Cuv. Teofan Mărturisitorul
Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei
Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
13MAducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului
Sf. Mc. Hristina din Persia
14M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Cuv. Benedict de Nursia
Sf. Sfințit Mc. Alexandru preotul
15JSf. Mc. Agapie, Plisie, și Timolau
16V
Postul zilei de Vineri
Sf. Mc. Sabin Egipteanul
Sf. Cuv. Hristodul din Patmos
17SSf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu
Sf. Cuv. Teostirict imnograful
18DSf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului
Sf. Mc. Trofim
19LSf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria
Sf. Mc. Marian diaconul
20MSf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sfințit
Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, episcopul Apoloniadei
21M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul și Toma, patriarhul Constantinopolului
Sf. Cuv. Serapion
22JSf. Sfințit Mc. Vasile, preotul din Ancira
Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian
23V
Postul zilei de Vineri
Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
24SSf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei
Sf. Cuv. Zaharia
25DBuna Vestire
26LOdovania Praznicului Bunei Vestiri
Soborul Sf. Arhanghel Gavriil
Sf. Mc. Montanus preotul și soția sa, Maxima
Sfinții 26 de Mucenici din Goția
27MSf. Mc. Matrona din Tesalonic
Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor
28M
Postul zilei de Miercuri
Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, și Ștefan, făcătorul de minuni
29JSf. Sfințiți Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, și Chiril diaconul
Sf. Mc. Iona și Varahisie
30V
Postul zilei de Vineri
Sf. Cuv. Ioan Scărarul
Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon
31SSf. Sfințit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei
Sf. Mc. Veniamin diaconul